Ernest Hemingway

Mladost imamo zato da činimo gluposti, a starost da za tim glupostima žalimo.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate