Euripid

Ljubav čini vrijeme prolazno. Vrijeme čini ljubav prolaznu.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate