Erich Fromm

Ljubav je paradoks u kojem su dvoje ljudi jedno, a ipak ostaju dvoje.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate