Benjamin Franklin

Ne planirati znači planirati neuspjeh.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate