Sofoklo

Najveća sreća je ona koju nismo očekivali.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate