Charles de Gaulle

Okrivljavanje je uvijek znak slabosti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate