Steve Jobs

Zato što oni koji su dovoljno ludi da misle da mogu promijeniti svijet, i jesu oni koji to čine.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate