Maksimilijan Kolbe

Mržnja nije snaga izgradnje, samo ljubav gradi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate