August Šenoa

Al’ čovjek snuje, a bog boguje.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate