Benjamin Disraeli

Nijedna vlast ne može biti dugo sigurna bez dobre oporbe.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate