George Bernard Shaw

Živ neuspjeh bolji je od mrtva remek djela.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate