Eduard Balladur

Dobro shvaćen problem, napola je riješen.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate