Toma Kempinski

Zar itko drugi izražava težu borbu od onoga koji nastoji svladati samoga sebe.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate