Latinske poslovice i izreke

Accipe vitam offers.
- Uzmi sve što ti život pruža.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate