Osip Mandeljštam

Kako je strašno da je čovjek našao riječ za to – “smrt”. Zar je to moguće ikako nazvati? Zar ono ima ime?

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate