Thomas Carlyle

A prava dužnost čovjeka je pokoriti strah.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate