Ivo Andrić

Čovjeka ćete najbolje upoznati ako ga promatrate kako se ponaša kad se nešto dijeli besplatno.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate