John Fitzgerald Kennedy

Čovjek može umrijeti, države se mogu uzdizati i padati, ali ideje žive vječno.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate