DeTour

Da li znaš da mjesec stalno mijenja kuću? Ne gradi na snovima dom.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate