Francois Rabelais

Sve što je prirodno, dobro je.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate