Konfucije

Radnik koji želi dobro obaviti posao, prvo mora pripremiti alat.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate