Rudolf Carnap

Znanost je sustav iskaza zasnovanih na izravnom iskustvu i nadziranih eksperimentalnom provjerom. Provjera u znanosti nije, međutim, provjera pojedinačnih iskaza već čitava sustava ili podsustava takvih iskaza.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate