Mark Twain

Istina je najdragocjenija stvar. Služimo se njome štedljivo.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate