Ellie Wiesel

Ljudska je dobrota sama sebi nagrada.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate