Erazmo Roterdamski

Rat je nešto tako okrutno da više pristaje divljim životinjama nego ljudima.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate