Josip Broz Tito

Radimo kao da ćemo 100 godina živeti, pripremamo se kao da će sutra rat.