William Blackstone

Bolje je da deset krivih pobjegne, nego da jedan nevin trpi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate