Ludvig Strauss

Moći ljubiti je milost. Moći biti vjeran milost je koja se događa toj milosti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate