Klaus Theweleiz

Imperiji se mogu graditi samo na mrtvima. Ubijen život je njihov građevni materijal. A ljudska budućnost i sadašnjost ne mogu se graditi poput građevine. Već o mišljenju o “izgradnji” krije se ono lažno, mišljenje o dominaciji. Ljudsku budućnost i sadašnjost moraju doživjeti ljudi koji proizvode život.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate