Demokrit

Nada u zao probitak početak je gubitka.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate