Sun Tzu

Skrbi o velikome kada je još malo.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate