George Bernard Shaw

Manjina je nekad u pravu, većina je uvijek u krivu.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate