Publilius Syrus Publilije

Više ćeš postići dobrim savjetom nego ljutnjom.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate