Hilos

Nedopusti jeziku da bude brži od misli.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate