Michelangelo Buonarroti

Gospode, učini da uvijek želim više nego što mogu postići.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate