Scott Sorrell

U svakom pothvatu vaš će trud biti obrnuto proporcionalan uloženoj pripremi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate