Sirius

Vic je svjetlucava pjena na površini. Humor je biser iz dubine.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate