William Shakespeare

Vlast zasnovana na strahu nije sigurna; strah se povremeno pretvara u mržnju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate