Aristotel

Neki su ljudi štedljivi kao da će zauvijek živjeti, dok drugi troše kao da će svakog časa umrijeti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate