Tales

Najteže je upoznati sama sebe, a najlakše grditi druge.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate