Gil Stern

I optimisti i pesimisti doprinose razvitku našega društva. Optimisti su izumili zrakoplov, a pesimisti padobran.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate