Albert Einstein

Kako se širi naše znanje, tako raste mračna periferija koja ga okružuje.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate