Demokrit

Uz umjerenu ishranu noćni počinak nikada nije kratak.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate