Isaac Asimov

U znanosti sve počinje nečijim mrmljanjem “hm… baš čudno”.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate