Tin Ujević

Stvari su mjerilo vida, a san je njihova sjena.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate