Demokrit

Sebičnost je svašta govoriti, a ništa ne htjeti slušati.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate