Woodrow Wilson

Prijateljstvo je jedini spoj koji će uvijek držati svijet na okupu.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate