Charles Bukowski

Svijet počinjete spašavati tako što spasite jednog po jednog čovjeka. Sve ostalo je ili velika romantika ili politika.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate