Ralph Waldo Emerson

Čovjek mora biti izumitelj da bi dobro čitao.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate