Stanislav Jerzy Lec

Čak i kad se love slonovi, ponekad treba ubiti buhu.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate